Antimalarials

Đóng gói:
Mỗi vỉ Arfloquin có chứa 3 viên Artesunat 200mg và 3 viên Mefloquin 250mg. Hộp 1 vỉ.
Công dụng/ Chỉ định:
Arfloquin được chỉ định trong điều trị sốt rét cấp tính không biến chứng do Plasmodium falciparum, thuốc có tác dụng cắt cơn sốt nhanh và ngăn chặn tái phát.

Đóng gói:
Chai 24 g. Hộp 1 chai.
Công dụng/ Chỉ định:
– ARTEMETHER– PLUS được chỉ định điều trị hầu hết các thể sốt rét cho trẻ em, kể cả các chủng đa đề kháng với các thuốc sốt rét khác.
– ARTEMETHER– PLUS còn được chỉ định trong điều trị khẩn cấp.

Đóng gói:
Gói 1,5 g. Hộp 12 gói.
Công dụng/ Chỉ định:
– ARTEMETHER– PLUS được chỉ định điều trị sốt rét cấp tính do Plasmodium falciparum, kể cả các chủng đa đề kháng với các thuốc sốt rét khác.
– ARTEMETHER– PLUS còn được chỉ định trong điều trị thay thế khẩn cấp các trường hợp sốt rét.

Đóng gói:
Chai 200 Viên nén
Công dụng/ Chỉ định:
– Phòng ngừa hoặc điều trị sốt rét cấp tính do P. malariae, P. vivax, P. ovale và chủng P. falciparum nhạy cảm với thuốc.
– Diệt amíp ngoài ruột.
– Viêm đa khớp dạng thấp, lupus ban đỏ.


Đóng gói:
Vỉ 8 viên. Hộp 1 vỉ.
Công dụng/ Chỉ định:
FALCIDIN được chỉ định trong điều trị hầu hết các thể sốt rét do Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malaria, kể cả các chủng đa đề kháng với các thuốc sốt rét khác.

Đóng gói:
Chai 25 g. Hộp 1 chai.
Công dụng/ Chỉ định:
FALCIDIN được chỉ định trong điều trị hầu hết các thể sốt rét do Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malaria, kể cả các chủng đa đề kháng với các thuốc sốt rét khác.

Đóng gói:
Chai 18 g. Hộp 1 chai.
Công dụng/ Chỉ định:
FALCIDIN được chỉ định trong điều trị hầu hết các thể sốt rét do Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria, kể cả các chủng Plasmodium falciparum đa đề kháng với các thuốc sốt rét khác.

Đóng gói:
Hộp 1 vỉ x 12 viên nén

Công dụng/ Chỉ định:
Điều trị sốt rét cấp tính do Plasmodium falciparum, kể cả các chủng đa đề kháng với các thuốc sốt rét khác.


Đóng gói:
Hộp 10 x 3 Viên nén
Công dụng/ Chỉ định:
– Điều trị sốt rét do chủng Plasmodium falciparum kháng Cloroquin.
– Dự phòng sốt rét cho những người vào vùng sốt rét do chủng P. falciparum kháng Cloroquin.

Đóng gói:
Hộp 1 vỉ x 10 Viên bao phim
Công dụng/ Chỉ định:
Ðiều trị và dự phòng sốt rét do P. falciparum kháng với Chloroquine

Đóng gói:
Hộp 10 vỉ x 10 Viên nang
Công dụng/ Chỉ định:
Điều trị sốt rét do P. falciparum P. vivax, đặc biệt trong trường hợp đề kháng hoặc nghi ngờ đề kháng với Chloroquine hoặc các thuốc sốt rét nhóm amino– 4– quinoline khác.


Đóng gói:
Chai 180 Viên nén
Công dụng/ Chỉ định:
Điều trị sốt rét do P. falciparum P. vivax, đặc biệt trong trường hợp đề kháng hoặc nghi ngờ đề kháng với Chloroquine hoặc các thuốc điều trị sốt rét nhóm amino– 4– quinoline khác.


Đóng gói:
Hộp 10 vỉ x 10 viên bao đường
Chai 100 viên bao đường

Công dụng/ Chỉ định:
Điều trị sốt rét, kể cả đề kháng với Chloroquine hoặc các thuốc sốt rét nhóm amino– 4– quinoline khác.