Tro lai trang truoc

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Áp dụng từ ngày: 30/10/2017

 

Chính sách bảo mật này giải thích cách Công ty Cổ Phần Hoá - Dược Phẩm MEKOPHAR, kể cả những chi nhánh, công ty con và Ngân hàng Tế Bào Gốc MEKOSTEM (sau đây được tham chiếu chung là “MEKOPHAR”) xử lý thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên những website được MEKOPHAR kiểm soát liên kết với Chính sách bảo mật này (được tham chiếu chung là "các website MEKOPHAR"). Trừ khi được ghi chú cụ thể khác, Chính sách bảo mật này không áp dụng cho thông tin cá nhân được thu thập từ bạn một cách phi trực tuyến hoặc đến những website MEKOPHAR không liên kết với Chính sách bảo mật này, hoặc những website bên thứ ba mà các website MEKOPHAR có thể liên kết đến. Việc bạn sử dụng các website MEKOPHAR tùy thuộc Chính sách bảo mật này và Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến.

 

Vui lòng đọc Chính sách bảo mật này trước khi sử dụng các website MEKOPHAR hoặc đệ trình thông tin cá nhân cho chúng tôi.

 

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và MEKOPHAR như dưới đây.

 

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, Bạn (Người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.

 

MEKOPHAR chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến Người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

 

"THÔNG TIN CÁ NHÂN" ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY LÀ GÌ?

"Thông tin cá nhân" có nghĩa là thông tin nhận diện bạn hoặc có thể được sử dụng để nhận diện bạn và được đệ trình cho và/hoặc thu thập bởi các website MEKOPHAR. Những ví dụ về thông tin cá nhân bao gồm tên của bạn, địa chỉ thư tín của bạn, địa chỉ email của bạn và số điện thoại của bạn.

 

MEKOPHAR THU THẬP THÔNG TIN TRỰC TUYẾN NHƯ THẾ NÀO?

MEKOPHAR thu thập thông tin bằng hai cách:

 

1. Thông tin cá nhân do bạn đệ trình: MEKOPHAR thu thập thông tin cá nhân mà bạn nhập vào các trường dữ liệu trên các websites của MEKOPHAR. Chẳng hạn, bạn có thể đệ trình tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ email, số điện thoại của bạn và/hoặc các thông tin khác để nhận được thông tin về những chủ đề khác nhau, đăng ký vào các chương trình của MEKOPHAR, liên hệ dịch vụ khách hàng MEKOPHAR hoặc trả lời các khảo sát của MEKOPHAR. Để bảo vệ tính riêng tư của bạn, bạn không nên cung cấp cho MEKOPHAR bất kỳ thông tin nào không được yêu cầu một cách cụ thể.

 

2. Thu thập thụ động thông tin không nhận diện: Các website MEKOPHAR có thể thu thập thông tin về những lần viếng thăm của bạn vào websites của MEKOPHAR mà không có sự đệ trình thông tin tích cực của bạn. Những thông tin không nhận diện có thể được thu thập bằng nhiều công nghệ khác nhau như cookie và web beacon. Cookie là những file văn bản nhỏ được một website chuyển vào đĩa cứng máy tính của bạn. Web beacon (còn được tham chiếu như các file GIF, pixel hoặc Internet tag) giúp MEKOPHAR nhận diện một cookie duy nhất trên trình duyệt của bạn. Trình duyệt Internet của bạn tự động chuyển đến các website MEKOPHAR một số những thông tin không nhận diện này như URL của website mà bạn vừa viếng thăm hoặc phiên bản trình duyệt đang chạy trên máy tính của bạn. Các công nghệ thu thập thông tin thụ động có thể làm cho việc sử dụng website MEKOPHAR của bạn trở nên dễ dàng hơn bằng cách cho phép MEKOPHAR cung cấp dịch vụ tốt hơn, tùy biến các website MEKOPHAR dựa trên sở thích của người tiêu dùng, biên soạn các thống kê, phân tích xu hướng cũng như quản lý và cải thiện các website MEKOPHAR. Ví dụ: một số trang web MEKOPHAR của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng cookie để phân tích mẫu sử dụng và có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng trang web, bao gồm cả địa chỉ IP của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về Google Analytics tại đây: https://www.google.com/policies/privacy/partners

 

Một số tính năng của các website MEKOPHAR có thể không hoạt động được nếu không sử dụng những công nghệ thu thập thông tin thụ động. Thông tin thu thập được bằng các công nghệ này không thể được sử dụng để nhận diện bạn nếu không có những thông tin nhận diện bổ sung và MEKOPHAR sẽ không liên kết thông tin nhận diện bổ sung với thông tin thu thập được thông qua việc sử dụng những công nghệ theo dõi này.

 

MEKOPHAR CÓ THỂ THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO VÀ NHẰM NHỮNG MỤC ĐÍCH GÌ?

MEKOPHAR sẽ sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp thông qua các website MEKOPHAR để trả lời những câu hỏi của bạn và để cung cấp dịch vụ khách hàng hiệu quả cho bạn. Sau khi bạn đã nhập thông tin cá nhân vào một mẫu biểu hoặc trường dữ liệu trên một website MEKOPHAR, MEKOPHAR có thể sử dụng một số công nghệ nhận diện để cho phép website MEKOPHAR "nhớ" các sở thích cá nhân của bạn, chẳng hạn như những phần của website MEKOPHAR đó mà bạn thường viếng thăm và nếu bạn chọn lựa, nhớ user ID của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh khác, chẳng hạn như cung cấp cho bạn cơ hội nhận được các thông báo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ MEKOPHAR, mời bạn tham gia vào những cuộc khảo sát về sản phẩm của chúng tôi hoặc thông báo cho bạn về những chương trình khuyến mãi đặc biệt nếu trước đó bạn đồng ý lựa chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhằm những mục đích như vậy.

 

MEKOPHAR CÓ TỔNG HỢP THÔNG TIN CÁ NHÂN HAY KHÔNG?

MEKOPHAR có thể tổng hợp thông tin cá nhân của các khách hàng sử dụng các website MEKOPHAR. Chúng tôi có thể tổng hợp thông tin dưới dạng không nhận diện (dữ liệu tổng hợp/vô danh) để giúp chúng tôi thiết kế tốt hơn các website và sản phẩm MEKOPHAR, để tăng cường các hoạt động nghiên cứu và tạo thuận lợi cho các chức năng kinh doanh.

 

TÔI CÓ NHỮNG CHỌN LỰA NÀO VỀ CÁCH MEKOPHAR THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN VỀ TÔI?

Bằng cách gửi thông tin cho MEKOPHAR qua các trang web MEKOPHAR, bạn đồng ý và bằng lòng với MEKOPHAR, các đại diện và / hoặc đại lý tương ứng, thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này.

 

Bạn luôn có thể hạn chế khối lượng và kiểu thông tin cá nhân mà MEKOPHAR nhận được từ bạn bằng cách chọn không đưa bất kỳ thông tin cá nhân nào vào các mẫu biểu hoặc trường dữ liệu trên các website MEKOPHAR. Một số dịch vụ trực tuyến của chúng tôi chỉ có thể cung cấp được cho bạn nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân phù hợp. Các phần khác của các website MEKOPHAR có thể hỏi xem bạn có muốn đăng ký vào danh sách địa chỉ liên hệ của chúng tôi cho các đề nghị, khuyến mãi và những dịch vụ bổ sung khác mà bạn có thể quan tâm.

 

Bạn cũng có thể được cung cấp những câu hỏi hoặc các box cho phép bạn nêu rõ rằng bạn không muốn các website MEKOPHAR sử dụng các công nghệ theo dõi như cookie để "nhớ" thông tin cá nhân của bạn như user ID, địa chỉ thư tín, số lần viếng thăm lập lại. Tuy nhiên, các website MEKOPHAR sử dụng các công nghệ theo dõi để thu thập những thông tin không nhận diện thường không cung cấp cho bạn khả năng lựa chọn bỏ qua công nghệ theo dõi. Một số trình duyệt Internet cho phép bạn hạn chế hoặc tắt việc sử dụng các công nghệ theo dõi thu thập thông tin không nhận diện.

 

AI SẼ TRUY CẬP VÀO THÔNG TIN CÁ NHÂN VỀ TÔI?

Thông tin cá nhân có thể được truy cập bởi một số lượng giới hạn nhân viên MEKOPHAR, các công ty nhất định mà MEKOPHAR có thể tiến hành các chương trình phối hợp và bởi những bên thứ ba mà MEKOPHAR ký hợp đồng để tiến hành các hoạt động kinh doanh cho MEKOPHAR. Chúng tôi đào tạo nhân viên về tầm quan trọng của tính riêng tư và cách xử lý và quản lý dữ liệu của khách hàng một cách phù hợp và an toàn. MEKOPHAR cũng có tập quán tìm kiếm sự chấp thuận của bạn khi cần thiết theo luật hiện hành nếu bạn đăng ký một chương trình được phối hợp tiến hành với một công ty khác có thể yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, tập quán của MEKOPHAR là yêu cầu các nhà thầu bảo mật thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực thi các chức năng cho MEKOPHAR.

 

MEKOPHAR CÓ CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN VỚI CÁC BÊN THỨ BA HAY KHÔNG?

Theo nguyên tắc chung, MEKOPHAR không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ khi cần thiết phải thực hiện một chương trình chung hoặc để thực hiện chương trình hoặc hoạt động thông qua nhà thầu. Tuy nhiên, nếu MEKOPHAR bán một trong những dòng sản phẩm hoặc bộ phận của nó, thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển cho người mua để người mua có thể tiếp tục cung cấp cho bạn thông tin và dịch vụ. Nếu MEKOPHAR cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho cá nhân và tổ chức hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, MEKOPHAR yêu cầu các cá nhân và tổ chức đó phải giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các chức năng cho MEKOPHAR. MEKOPHAR có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để đáp ứng các yêu cầu thông tin được ủy quyền từ cơ quan nhà nước, để giải quyết các tình huống an ninh quốc gia, hoặc khi luật pháp yêu cầu.

 

MEKOPHAR BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN NHƯ THẾ NÀO?

Tập quán của MEKOPHAR là bảo vệ mọi website MEKOPHAR có thu thập thông tin cá nhân. Tuy nhiên, việc bảo mật thông tin cá nhân được truyền qua Internet là không thể đảm bảo. Chúng tôi yêu cầu bạn thận trọng khi truyền thông tin cá nhân qua Internet. MEKOPHAR không bảo đảm rằng các bên thứ ba không được ủy quyền sẽ không truy cập vào thông tin cá nhân của bạn; do đó, khi đệ trình thông tin cá nhân đến các website MEKOPHAR, bạn phải cân nhắc cả các lợi ích lẫn rủi ro. Ngoài ra, các website MEKOPHAR thuộc phạm vi Chính sách bảo mật này sẽ hiển thị một cảnh báo mỗi khi bạn liên kết đến một website không được MEKOPHAR kiểm soát; bạn nên kiểm tra các Chính sách bảo mật của các bên thứ ba đó trước khi đệ trình thông tin cá nhân.

 

MEKOPHAR BẢO VỆ TÍNH RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM NHƯ THẾ NÀO?

MEKOPHAR không chủ định thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em (chúng tôi định nghĩa "trẻ em" là những người nhỏ hơn 18 tuổi) trên các website MEKOPHAR. Chúng tôi không chủ định cho phép trẻ em đặt hàng các sản phẩm của chúng tôi, liên lạc với chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng một trong những phương pháp được nêu dưới đây và chúng tôi sẽ hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề này.

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI SỬA CHỮA HOẶC XÓA THÔNG TIN CÁ NHÂN KHỎI CÁC HỒ SƠ KHÁCH HÀNG HIỆN TẠI?

Bạn có thể yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ khách hàng hiện tại của chúng tôi hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng thông báo cho chúng tôi về những mong muốn của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng một trong những cách được chỉ định dưới đây. Với mục đích lưu giữ hồ sơ của chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ lại một số thông tin cá nhân bạn gửi cùng với các giao dịch thương mại.

 

MEKOPHAR SẼ LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG BAO LÂU?

Nói chung, MEKOPHAR sẽ chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn cho đến khi vẫn còn cần thiết để hoàn tất những mục tiêu mà dựa theo đó thông tin đã được thu thập, tùy thuộc vào các thời hạn lưu trữ dữ liệu áp dụng cho MEKOPHAR theo quy định pháp luật hiện hành.

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI LIÊN HỆ VỚI MEKOPHAR?

Nếu bạn có các câu hỏi về phạm vi, việc sử dụng, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc nếu bạn muốn ngừng tham gia trao đổi với một đơn vị kinh doanh của MEKOPHAR hoặc một chương trình MEKOPHAR cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết "Liên hệ" trên website MEKOPHAR mà bạn đang viếng thăm, hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: webmaster@mekophar.com Hoặc bạn có thể gửi thư đến địa chỉ sau:

 

Công ty Cổ phần Hoá - Dược phẩm Mekophar
Trụ sở chính: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM

 

Trong mọi liên lạc với MEKOPHAR, vui lòng bao gồm địa chỉ email đã sử dụng để đăng ký (nếu có), địa chỉ website MEKOPHAR trên đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân mà bạn có các câu hỏi hoặc lo lắng (ví dụ mekophar.com v.v…) và một giải thích chi tiết về yêu cầu của bạn. Nếu bạn muốn xóa, thay đổi hoặc sửa chữa thông tin cá nhân và đang liên hệ chúng tôi bằng email, vui lòng ghi "Yêu cầu xoá" hoặc "Yêu cầu sửa đổi", tùy trường hợp, trong dòng subject của email. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để trả lời mọi yêu cầu hợp lý một cách kịp thời.

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI BIẾT MEKOPHAR CÓ CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY HAY KHÔNG?

MEKOPHAR có quyền điều chỉnh Chính sách bảo mật này để phản ánh những tiến bộ công nghệ, thay đổi pháp lý và luật định và những tập quán kinh doanh tốt. Nếu MEKOPHAR thay đổi các tập quán về tính riêng tư thì một phiên bản cập nhật Chính sách bảo mật này sẽ phản ánh những thay đổi đó và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi như vậy bằng cách cập nhật ngày hiệu lực ở phía trên Chính sách bảo mật này. Chính sách Bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 10 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày đó. Không làm tổn hại đến các quyền của bạn theo luật pháp hiện hành.


Ban quản trị Website MEKOPHAR.