Sơ đồ tổ chức của công ty

Với tổng diện tích khoảng 18.000m2, trụ sở chính của Công ty là nơi đặt văn phòng làm việc của Ban Tổng Giám đốc, các phòng nghiệp vụ của Công ty, và cũng là nơi đặt các phân xưởng sản xuất chính.

 

Nhấn chuột vào hình để xem hình lớn hơn