Irrigation Solutions

Đóng gói:
Chai 250ml dung dịch vô khuẩn
Chai 500ml dung dịch vô khuẩn
Chai 1000ml dung dịch vô khuẩn
Công dụng/ Chỉ định:
– Dung dịch Sodium chloride 0,9% được dùng trong các trường hợp tưới, rửa, tráng trong các phẫu thuật thông thường, dùng trong các mục đích pha loãng hoặc làm dung môi cho các thuốc dùng trong tưới rửa phẫu thuật.


Đóng gói:
Thung 12 chai 1000ml dung dịch
Công dụng/ Chỉ định:
– Dung dịch dùng để rửa trong và sau khi phẫu thuật hệ thống tiết niệu.
– Bơm rửa bàng quang.
– Rửa cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt.