Công văn của Cục thuế chấp thuận Mekophar không đóng dấu vào hoá đơn bán hàng

Nhấn chuột vào hình để xem hình lớn hơn